ข้อกำหนดและเงื่อนไข UFA191 ในการเข้าใช้บริการเล่นเกมเดิมพันออนไลน์ที่ครบวงจรจากเว็บไซต์ www.ufa191go.com [ยูฟ่า191]  เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “UFA191” กับผู้รับบริการซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สมาชิก” ข้อมูลสำคัญที่ต้องทราบ : สมาชิกที่อยู่ในระบบของเราต้องทำการอ่านและทำความเข้าใจกับข้อมูลที่สำคัญดังต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อตกลงกฎกติการะเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะมีการนำมาใช้ในตลอดระยะเวลาที่เขาใช้งานระบบ UFABET

Terms And Conditions UFA191

เงื่อนไขและกติกา UFA191

 • คำจำกัดความ
  • ต่อไปคำเรียกต่างๆในระบบจะมีความหมายที่เข้าใจกันได้ว่าหมายความถึงการเข้าใช้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับระบบเกียร์เดิมพันออนไลน์ UFA191
   • ข้อมูลการเดิมพัน | จะหมายความถึงข้อมูลการเล่นเกมพนันออนไลน์ต่างๆในระบบของเราที่ทางผู้ให้บริการได้มีการจัดเก็บเอาไว้สำหรับใช้ในการตรวจสอบและใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงเมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ให้บริการกับสมาชิก
   • บริการ | จะหมายความถึงบริการเกมเดิมพันออนไลน์ต่างๆที่เรามีให้บริการทั้งหมด
   • ข้อมูลที่มีผลทางกฎหมาย | หมายถึงข้อบังคับที่มีผลภาระผูกพันทางกฎหมายตามต้นทางของประเทศผู้ให้บริการเท่านั้น
   • ข้อมูลส่วนบุคคล | เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ผู้ให้บริการมีการจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนเพื่อใช้บริการ
   • นโยบายความเป็นส่วนตัว | เป็นนโยบาย ภายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
   • กฎกติกาและข้อบังคับการเดิมพัน | กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมส์เดิมพันกีฬาประเภทต่างๆรวมไปถึงข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ UFABET
   • เว็บไซต์ |  จะหมายถึง www.ufa191go.com นี้เท่านั้น และให้ถือว่าข้อบังคับผูกพันต่างๆจะครอบคลุมเฉพาะสมาชิกที่มีการสมัครผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

 • ผู้สมัครเป็นสมาชิกกับเราต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ข้อมูลในการสมัครสมาชิกจะต้องเป็นข้อมูลจริงและเจ้าของข้อมูลต้องเป็นผู้สมัครเองโดยตรงเท่านั้น
 • บริษัทจะยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลในการสมัครสมาชิกโดยถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบจากเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้องแล้ว
 • การใช้ข้อมูลปลอมหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะมีผลให้บัญชีถูกระงับและถูกตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการได้
 • เมื่อมีการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วข้อมูลบัญชีเข้าเล่นประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชีที่ต้องเก็บรักษาให้มีความปลอดภัย
 • ทางเว็บไซต์มีการกำหนดให้สมาชิกสามารถปิดบัญชีเข้าเล่นได้ 1 ท่านต่อ 1 บัญชีเท่านั้น หากมีการตรวจสอบพบว่ามีบัญชีเข้าเล่นมากกว่าหนึ่งบัญชีต่อท่านจะมีผลให้บัญชีใดบัญชีหนึ่งถูกระงับ
 • การเข้าเล่นเกมส์การเดิมพันออนไลน์ต่างๆในระบบ UFABET เป็นไปด้วยความเข้าใจในเรื่องของกฎกติกาและขั้นตอนการเล่นทั้งสองฝ่ายแล้วดังนั้นจึงถือว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ในกรณีที่ตรวจพบการทุจริตระบบด้วยวิธีการต่างๆที่ผิดปกติเมื่อทีมงานตรวจสอบพบบัญชีของท่านจะถูกระงับการให้บริการและไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่อย่างไรก็ตามสมาชิกสามารถทำการยื่นอุทธรณ์ต่อพนักงานได้ภายในระยะเวลา 15 วันพร้อมทั้งส่งหลักฐาน โดยเมื่อทีมงานตรวจสอบพบว่าเป็นการเข้าใช้งานระบบตามปกติบัญชีของท่านก็จะกลับมาใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง
 • การตัดสินของทีมงานในขั้นตอนของการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่สามารถโต้แย้งได้